Generalforsamling

1. august – 2023

Der indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Tidspunkt: kl. 19.30. Sted: DKK Viby’s klubhus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest d. 22. juli.
thorleif@dkk-viby.dk